Miten tulkita kehon viestejä?

Miten keho viestii? Miten puhua samaa kieltä kehon kanssa? Olemme ihmisinä fyysisiä, psyykkisiä, mentaalisia ja energeettisiä kokonaisuuksia. Kaikki nämä osa-alueet sinussa kertovat omasta tilastaan kehosi kautta. Toisia viestejä on helpompi tulkita selkeästi fyysisten merkkien perusteella. Joidenkin viestien ymmärtäminen vaatii syvällisempää ja hieman herkempää itsetuntemusta. Fyysisen kehon antamat vinkit ja viestit johtuvat hyvin usein energiakehon havaitsemista …